Felhívjuk figyelmüket, hogy a star4 autósiskola 2017.12.31-én megszűnt.

 
ÁLTALÁNOS ISMERTETŐ
 
A vállalási feltételekről a tanfolyamra jelentkező hallgatókat írásban tájékoztatja a képző szerv, amely a következőket tartalmazza:
 
1. A tanfolyamra az a jelölt vehető fel:
 
- aki alapfokú iskolai végzettséggel (8 általános), és érvényes "B" kategóriás vezetői engedéllyel rendelkezik, melyet eredeti okmánnyal kell igazolni
 
2. Elméleti vizsgára csak az bocsátható:
 
- aki az elméleti tanfolyamot igazoltan elvégezte
 
3. Az elméleti vizsga számítógépen történik, kivéve:
 
- aki a vizsga időpontjában írásképtelen
 
4. Jelentkező által választott tanfolyam kezdetének és befejezésének időpontja, a foglalkozások helye, időpontja:
 
- az elméleti tanfolyam 1 alkalom a tanulókkal egyeztetett időpontban
 
- az elméleti képzés helye: 9024 Győr, Lajta u. 32. VIII./2.
 
- gyakorlati képzés a tanulókkal egyeztetett időpontban
 
5. Elméleti oktatás:
 
- E-learning (távoktatás) formában vagy
 
- heti 2-3 alkalommal a tanulókkal egyeztetett időpontban
 
- az elméleti képzés helye: 9024 Győr, Lajta u. 32. VIII./2.
 
- gyakorlati képzés a tanulókkal egyeztetett időpontban
 
-
az elméleti órák időtartama: 45 perc
 
  ELMÉLETI ÓRÁK
 
 
- közlekedési ismeretek 1 óra 45 perc
 
 
- járművezetés elmélete 1 óra 45 perc
 
 
- szerkezettan 1 óra 45 perc
 
 
- elméleti vizsga 55 perc
 
 
ÖSSZESEN: 3 óra + vizsga 190 perc
 
6. A gyakorlati vezetést csak sikeres elméleti vizsga után lehet elkezdeni.
 
-
a gyakorlati órák időtartama: 50 perc
 
 
- alapokatatás 1 óra 50 perc
 
 
- főoktatás 1 óra 50 perc
 
 
- vizsga 1 óra 50 perc
 
 
ÖSSZESEN: 2 óra + vizsga 150 perc
  A feltüntetett időtartamok az adott feladat gyakorlására fordítandó minimális óraszámot jelentik, ami a tanuló számára kötelező és szükség esetén az eredményes felkészítés érdekében további órákkal is kiegészíthető.