Felhívjuk figyelmüket, hogy a star4 autósiskola 2017.12.31-én megszűnt.

 
ÁLTALÁNOS ISMERTETŐ
 
A vállalási feltételekről a tanfolyamra jelentkező hallgatókat írásban tájékoztatja a képző szerv, amely a következőket tartalmazza:
 
1. A tanfolyamra jelentkező hallgató jelentkezési-és vizsgalapot kap.
  A jelentkezési- és vizsgalap kitöltéséről az ügyintéző szükség szerint tájékoztatást ad.
A jelentkezési laphoz mellékelni kell orvosi alkalmassági igazolást.
 
2. A tanfolyamra az a jelölt vehető fel:
 
- aki megfelel a vezetői engedély kiadásához szükséges egészségügyi feltételeknek
(háziorvosnál kell jelentkezni)
 
- aki alapfokú iskolai végzettséggel rendelkezik (8 általános), melyet eredeti okmánnyal kell igazolni
 
- aki 15,5 életévét betöltötte
 
- aki a BM rendeletben meghatározott közlekedésbiztonsági feltételeknek megfelel
 
3. Elméleti vizsgára csak az bocsátható:
 
- aki az elméleti tanfolyamot igazoltan elvégezte
 
- aki az előírt életkornál legfeljebb 3 hónappal fiatalabb
 
4. Az elméleti vizsga számítógépen történik, kivéve:
 
- aki a vizsga időpontjában írásképtelen
 
5. Jelentkező által választott tanfolyam kezdetének és befejezésének időpontja, a foglalkozások helye, időpontja:
 
- E-learning (távoktatás) formában vagy
 
- heti 2-3 alkalommal a tanulókkal egyeztetett időpontban
 
- az elméleti képzés helye: 9024 Győr, Lajta u. 32. VIII./2.
 
- gyakorlati képzés a tanulókkal egyeztetett időpontban
 
6. Elméleti oktatás:
 
-
az elméleti órák időtartama: 45 perc
 
  ELMÉLETI ÓRÁK
 
 
- közlekedési ismeretek 18 óra 810 perc
 
 
- járművezetés elmélete 2 óra 90 perc
 
 
- szerkezettani ismeretek 2 óra 90 perc
 
 
- közlekedési ismeretek vizsga 55 perc
 
 
ÖSSZESEN: 22 óra + vizsga 990 perc
 
7. A gyakorlati vezetést csak sikeres elméleti vizsga után lehet elkezdeni.
  A vezetési gyakorlat tantárgy kötelező 16 órája meghatározott minimális időtartamú részfeladatokból tevődik össze a következőképpen:
 
-
a gyakorlati órák időtartama: 50 perc
 
  ALAPOKTATÁS
 
 
- járműkezelés 6 óra 300 perc
 
 
- járműkezelési vizsga   15 perc
 
  FŐOKTATÁS
 
 
- városi vezetés 8 óra 400 perc
 
 
- országúti vezetés 2 óra 100 perc
 
 
- forgalmi vizsga   40 perc
 
 
ÖSSZESEN: 16 óra + vizsga 800 perc
  A feltüntetett időtartamok az adott feladat gyakorlására fordítandó minimális óraszámot jelentik, ami a tanuló számára kötelező és szükség esetén az eredményes felkészítés érdekében további órákkal is kiegészíthető. A pótórák díja azonos az alapóradíjjal.